Rusya'da Dil Eğitimi

  Yaklaşık 260 milyon insan tarafından konuşulan Rusça dünya genelinde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle Türkiye, Rusya ve diğer ülkeler arasındaki ticari - turistik ilişkiler, Rusça öğrenmeyi daha da önemli bir hale getirmiştir.

  Rusya'da dil eğitimi genellikle devlet üniversiteleri tarafından verilmektedir ancak özel dil okullarının da sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Rusya dil okulları iki şehirde yoğunlaşmıştır. Bunlardan ilki başkent Moskova'dır. İkinci şehri ise 5 milyonluk nüfusuyla çok Avrupai bir yapıda olan St. Petersburg'tur. Rusya'da eğitim almak isteyen öğrenciler en çok bu şehirleri tercih etmektedirler. Rusya çok kaliteli eğitim standartlarına sahiptir. Ayrıca Rusya dil eğitimi açısından çok ekonomik bir ülkedir. 

  Türkiye'de popülerliği artmakta olan Rusça'nın Rusya'da öğrenilmesi öğrencilere oldukça avantaj sağlayacaktır. Rusça'yı öğrenirken aynı zamanda Rus kültürünü de yaşama fırsatı yakalayacaklardır.